loading please wait..

Home

Rubo is 24 uur per dag bereikbaar: 0172 - 61 30 11

Wie zijn wij?

Rubo-Bodegraven B.V. is een aannemingsbedrijf dat al meer dan 40 jaar actief is in de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw). In de loop der jaren zijn wij ons meer op het gebied van riolering en pompgemalen gaan specialiseren. Wij zijn een vertrouwd gezicht voor vele bedrijven, gemeentes en overheden in West-Nederland (grofweg van Maasvlakte tot aan Den Helder).

Op dit moment zijn het spannende tijden voor ons: Wij zitten midden in een audit VCA nieuwe norm (2017/6) en ISO 9001:2015.

foto DAF 2

Over ons

Rubo-Bodegraven B.V. is door Hans de Klijne opgericht in 1978. In eerste instantie als aannemingsbedrijf in de grond-, weg en waterbouw. Eén van de eerste opdrachten was het aanleggen van onder meer rioolwaterpersleidingen en een gemaal ten behoeve van een camping in Zeewolde in opdracht van de Rijksdienst IJsselmeerpolders.

Rioolreiniging, inspectie, onderhoud, aanleg en herstel van rioleringsstelsels werd gaandeweg een van de grootste bedrijfsactiviteiten. Bij de opkomst van de drukriolering in de buitengebieden is Rubo-Bodegraven zich meer gaan specialiseren in het verhelpen van storingen, onderhoud en aanleg van rioolgemalen en persleidingstelsels.

Momenteel hebben wij 19 medewerkers in vast dienstverband.

Wij zijn een VCA-gecertificeerd bedrijf. Tevens zijn wij sinds 2016 in het bezit van het KIWA BRL certificaat k14020/01: “Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen” (procescertificaat K90956/01).

Aanneming

Rubo is 24 uur per dag bereikbaar: 0172 - 61 30 11

De kernactiviteiten van Rubo-Bodegraven B.V. bestaan heden ten dagen uit:

Nieuwbouw en renovatie pompsystemen

 • renovatie rioolgemalen
 • plaatsen complete hoofdgemalen met alle bijbehorende civiele werkzaamheden
 • nieuwbouw van complete pompgemalen
 • aanleg van nieuwe persleidingstelsels in open ontgraving en sleufloze techniek (gestuurde boringen, boogzinkers, e.d.)
 • levering van (op maat gemaakte) HDPE pompputten tot diameter 1.500 mm. Afwijkende diameters op aanvraag.

 

Reiniging en inspectie gemalen en persleidingstelsels

 • reinigen en leegzuigen van pompputten en bergbezinkbassins (BBB’s)
 • verhelpen verstoppingen, reinigen en lokaliseren van bestaande persleidingstelsels (middels onder meer “foam-piggen”)
 • lokaliseren en herstellen van lekkages aan persleidingstelsels
 • lokaliseren en herstellen van beschadigde voedingskabels
 • inmeten middels GPS en vastleggen op revisietekening (digitale ondergrond)

 

Pomptechniek

 • onderhoud en verhelpen storingen aan rioolgemalen en onderliggende installaties
 • assemblage van RVS 316 persleidingstelsels van DN50 tot DN300 ten behoeve van pompgemalen
 • pomprevisie in eigen werkplaats
 • grote hoeveelheid materieel op voorraad

CALAMITEITENDIENST

Rubo-Bodegraven B.V. heeft een uitstekende reputatie om bij calamiteiten zeer snel te kunnen optreden Wij beschikken over een groot scala aan eigen materieel. Te denken valt aan verkeersmiddelen/wegafzetting, (nood)pompen met een capaciteit van 50 t/m 160 m3 per uur, zuigwagens met een inhoud van 800 l tot 6 m3, asfaltzagen, hydraulische sloophamers, e.d. Wij hebben een grote bekendheid in de wijde omgeving bij gemeentes en instellingen voor het ad hoc en adequaat oplossen van storingen en wateroverlast.

Onze storingsdienst kan bij noodgevallen in zeer korte tijd opschalen door inzet van extra personeel en materieel.

 

Riolering

Rubo is 24 uur per dag bereikbaar: 0172 - 61 30 11

GROND- EN RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

Rubo-Bodegraven B.V. heeft de benodigde grondverzetmachines van 1 tot 10 ton in huis om alle voorkomende grondwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Al ruim 40 jaar is Rubo-Bodegraven B.V. bij uitstek de specialist in aanleg en reparatie van rioolstelsels. De laatste decennia heeft ons bedrijf zich gespecialiseerd in het maken van kruipruimtes onder gebouwen. Met speciale hiervoor uitgeruste machines worden door het graven van tunnels stelsels bereikbaar gemaakt vanaf de gevelzijde van gebouwen. De tunnels hebben bij bepaalde projecten een lengte bereikt van wel 150 m. Op deze wijze zijn systemen vervangen zonder dat opdrachtgever stagnatie had in productie of overlast van de werkzaamheden onder de grond. De ontgraven tunnels worden voorzien van speciale definitieve bekisting en blijven daardoor toegankelijk, waardoor te allen tijde inspecties en zo nodig aanpassingen kunnen worden uitgevoerd onder de gebouwen.

Voor het vervangen van stelsels zijn alle benodigde materialen voorradig. Afhankelijk van de toepassing worden PVC, PPC, PE, en RVS leiding- en hulpstukken gebruikt.

IMG_8234

Tunnel onder Banketgroep Moordrecht

RIOOLREINIGING

Een van onze specialiteiten is tevens het verhelpen van verstoppingen, reiniging en inspectie van rioolstelsels. Ook voor deze werkzaamheden beschikken wij over zeer deskundig personeel met speciale voertuigen/apparatuur.

CAMERA-INSPECTIE

Voor het inspecteren van vrijvervalrioolstelsels beschikken wij over zeer professionele camera-apparatuur. Verstoppingen, beschadigingen/breuken zijn hiermee zeer nauwkeurig op te sporen middels bijbehorende detectie-apparatuur. Op deze wijze kan bijzonder nauwkeuring de ligging en het verloop van het riool bepaald worden. Elke camera-inspectie wordt vastgelegd op een usb-stick en indien gewenst worden overgedragen aan opdrachtgever.

LEIDINGDETECTIE

Door middel van het vastmaken van een zender aan een hogedrukslang kunnen wij de zender precies volgen en diepte, helling en richting bepalen. Tevens kunnen wij met behulp van een laser op maaiveld de exacte hoogteligging worden bepaald.

Beschadigingen, verzakkingen, aansluitingen en dergelijke worden haarfijn in full colour in beeld gebracht.

Bij het lokaliseren en in kaart brengen van drukrioleringssystemen is het tevens mogelijk om “foam-pigs” voorzien van speciale zenders door de leidingen te sturen onder hoge waterdruk. Op deze wijze kan over zeer grote afstanden het stelsel op maaiveld worden gevolgd tot aan het lozingspunt. Door naderhand het stelsel middels GPS vast te leggen kunnen uitermate nauwkeurige revisietekeningen worden opgesteld.

STANKDETECTIE

Open verbindingen door foutieve aansluitingen of beschadigingen van rioolstelsels kunnen ernstige stankoverlast veroorzaken. Het detecteren van deze open verbindingen wordt uitgevoerd door zeer penetrante rook in rioolstelsels te blazen door middel van een speciale rookgenerator.

Pompen

Rubo is 24 uur per dag bereikbaar: 0172 - 61 30 11

POMPTECHNIEK

Sinds de opkomst van de drukriolering in de buitengebieden van Nederland halverwege de jaren ’80 van de vorige eeuw is Rubo-Bodegraven B.V. zich meer en meer gaan toeleggen op de pomptechniek. In eerste instantie betrof dit het correctie en later periodiek onderhoud van minigemalen. Naderhand zijn daar werkzaamheden en aanpassingen aan hoofdgemalen bij gekomen.

Rubo-Bodegraven B.V. verricht werkzaamheden in onder meer de volgende gemeentes:

 • Alphen aan den Rijn
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Den Haag
 • Leiden
 • Nieuwkoop
 • Oudewater
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Rotterdam/Botlek/Maasvlakte
 • Voorschoten
 • Warmond (HTL-Samen)
 • Wassenaar
 • Westland
 • Woerden
 • Zoetermeer
 • Zoeterwoude
 • Zuidplas

 

Ons bedrijf maakt hoofdzakelijk gebruik van Flygt-componenten, gezien de kwaliteit van deze producten. Tevens worden deze producten in grote mate toegepast bij Nederlandse gemeentes en overheden. Onze monteurs worden zeer regelmatig bijgeschoold en zijn derhalve op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van pompen, besturingen en communicatie van Flygt-producten.

ONDERHOUD POMPGEMALEN

Om optimaal onderhoud aan uw pompinstallatie te garanderen kunt u een onderhoudscontract aangaan met Rubo-Bodegraven B.V. Onze moderne uitgeruste servicewagens, bemand door onze gecertificeerde medewerkers staan voor u paraat.
Tevens hebben wij een nieuwe werkplaats voor reparatie en onderhoud aan de pompinstallaties en uitgebreide magazijnvoorraad die nieuwe maar ook gereviseerde componenten bevat.

billionphotos-1883052

Contact

Rubo is 24 uur per dag bereikbaar: 0172 - 61 30 11

Bezoekadres

Ziendeweg 3
2471 PZ Zwammerdam

T: 0172 613 011
E: info@rubobodegraven.nl

Postadres

Postbus 1084
2410 CB Bodegraven

Loading