Aanneming

De kernactiviteiten

De kernactiviteiten van Rubo-Bodegraven B.V. bestaan heden ten dagen uit:

Nieuwbouw en renovatie pompsystemen

 • Renovatie rioolgemalen
 • Plaatsen complete hoofdgemalen met alle bijbehorende civiele werkzaamheden
 • Nieuwbouw van complete pompgemalen
 • Aanleg van nieuwe persleidingstelsels in open ontgraving en sleufloze techniek (gestuurde boringen, boogzinkers, e.d.)
 • Levering van (op maat gemaakte) HDPE pompputten tot diameter 1.500 mm. Afwijkende diameters op aanvraag.

Reiniging en inspectie gemalen en persleidingstelsels

 • Reinigen en leegzuigen van pompputten en bergbezinkbassins (BBB’s)
 • Verhelpen verstoppingen, reinigen en lokaliseren van bestaande persleidingstelsels (middels onder meer “foam-piggen”)
 • Lokaliseren en herstellen van lekkages aan persleidingstelsels
 • Lokaliseren en herstellen van beschadigde voedingskabels
 • Inmeten middels GPS en vastleggen op revisietekening (digitale ondergrond)

Pomptechniek

 • Onderhoud en verhelpen storingen aan rioolgemalen en onderliggende installaties
 • Assemblage van RVS 316 persleidingstelsels van DN50 tot DN300 ten behoeve van pompgemalen
 • Pomprevisie in eigen werkplaats
 • Grote hoeveelheid materieel op voorraad

CALAMITEITENDIENST

Rubo-Bodegraven B.V. heeft een uitstekende reputatie om bij calamiteiten zeer snel te kunnen optreden Wij beschikken over een groot scala aan eigen materieel. Te denken valt aan verkeersmiddelen/wegafzetting, (nood)pompen met een capaciteit van 50 t/m 160 m3 per uur, zuigwagens met een inhoud van 800 l tot 6 m3, asfaltzagen, hydraulische sloophamers, e.d. Wij hebben een grote bekendheid in de wijde omgeving bij gemeentes en instellingen voor het ad hoc en adequaat oplossen van storingen en wateroverlast.

Onze storingsdienst kan bij noodgevallen in zeer korte tijd opschalen door inzet van extra personeel en materieel.