Riolering

GROND- EN RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

Rubo-Bodegraven B.V. heeft de benodigde grondverzetmachines van 1 tot 10 ton in huis om alle voorkomende grondwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Al ruim 40 jaar is Rubo-Bodegraven B.V. bij uitstek de specialist in aanleg en reparatie van rioolstelsels. De laatste decennia heeft ons bedrijf zich gespecialiseerd in het maken van kruipruimtes onder gebouwen. Met speciale hiervoor uitgeruste machines worden door het graven van tunnels stelsels bereikbaar gemaakt vanaf de gevelzijde van gebouwen. De tunnels hebben bij bepaalde projecten een lengte bereikt van wel 150 m. Op deze wijze zijn systemen vervangen zonder dat opdrachtgever stagnatie had in productie of overlast van de werkzaamheden onder de grond. De ontgraven tunnels worden voorzien van speciale definitieve bekisting en blijven daardoor toegankelijk, waardoor te allen tijde inspecties en zo nodig aanpassingen kunnen worden uitgevoerd onder de gebouwen.

Voor het vervangen van stelsels zijn alle benodigde materialen voorradig. Afhankelijk van de toepassing worden PVC, PPC, PE, en RVS leiding- en hulpstukken gebruikt.

IMG_8234

Tunnel onder Banketgroep Moordrecht


RIOOLREINIGING

Een van onze specialiteiten is tevens het verhelpen van verstoppingen, reiniging en inspectie van rioolstelsels. Ook voor deze werkzaamheden beschikken wij over zeer deskundig personeel met speciale voertuigen/apparatuur.

CAMERA-INSPECTIE

Voor het inspecteren van vrijvervalrioolstelsels beschikken wij over zeer professionele camera-apparatuur. Verstoppingen, beschadigingen/breuken zijn hiermee zeer nauwkeurig op te sporen middels bijbehorende detectie-apparatuur. Op deze wijze kan bijzonder nauwkeuring de ligging en het verloop van het riool bepaald worden. Elke camera-inspectie wordt vastgelegd op een usb-stick en indien gewenst worden overgedragen aan opdrachtgever.


LEIDINGDETECTIE

Door middel van het vastmaken van een zender aan een hogedrukslang kunnen wij de zender precies volgen en diepte, helling en richting bepalen. Tevens kunnen wij met behulp van een laser op maaiveld de exacte hoogteligging worden bepaald.

Beschadigingen, verzakkingen, aansluitingen en dergelijke worden haarfijn in full colour in beeld gebracht.

Bij het lokaliseren en in kaart brengen van drukrioleringssystemen is het tevens mogelijk om “foam-pigs” voorzien van speciale zenders door de leidingen te sturen onder hoge waterdruk. Op deze wijze kan over zeer grote afstanden het stelsel op maaiveld worden gevolgd tot aan het lozingspunt. Door naderhand het stelsel middels GPS vast te leggen kunnen uitermate nauwkeurige revisietekeningen worden opgesteld.

STANKDETECTIE

Open verbindingen door foutieve aansluitingen of beschadigingen van rioolstelsels kunnen ernstige stankoverlast veroorzaken. Het detecteren van deze open verbindingen wordt uitgevoerd door zeer penetrante rook in rioolstelsels te blazen door middel van een speciale rookgenerator.